VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL VYSOCE PŘESNÝCH DÍLŮ

O nás

ŠKODA TVC s.r.o. je společností nabízející služby zejména v oblasti zakázkového strojního opracování, technologií třískového obráběn kovů. TVC (Technologicko-Výrobní-Centrum) má k dispozici vyváženou výrobní základnu a potřebné technické i lidské kapacity na vysoké úrovni.

ŠKODA TVC s.r.o. je společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 12724.

Oznámení o existenci Koncernu ŠKODA TRANSPORTATION

Historie

ŠKODA TVC s.r.o. navazuje na bohatou tradici Škodových závodů v Plzni. Jejich zakladatel Emil Škoda (*1839-†1900) z malé továrny vybudoval podnik, který na konci 19.století patřil mezi největší strojírny v Evropě a byl nejvýznamnější zbrojovkou Rakousko-Uherské monarchie.

Ve 20.století byly Škodovy závody největším strojírenským podnikem v Československu produkujícím zařízení pro energetiku, kolejovou techniku, zpracovatelský průmysl, obráběcí stroje a další strojírenské obory.

ŠKODA TVC s.r.o. vznikla v roce 2000.

Současnost

Společnost ŠKODA TVC s.r.o. je členem skupiny ŠKODA, úzce spolupracuje s partnerskými společnostmi v rámci skupiny i stávajícími externími zákazníky mimo skupinu ŠKODA. Nabízí know-how a volné výrobní kapacity i novým potenciálním zákazníkům.

V současnosti společnost zaměstnává 90 zaměstnanců a realizuje výkon ca 75 000 normohodin ročně. ŠKODA TVC s.r.o. se orientuje především na opakovanou kusovou nebo malo seriovou výrobu dílů a konstrukčních celků, včetně montáže, pro:

  • kolejovou techniku
  • obráběcí stroje
  • energetický průmysl

Certifikáty a reference

Společnost ŠKODA TVC s.r.o. disponuje následujícími certifikacemi:

  • TŰV SŰD Czech ČSN EN ISO 9001:2016
  • TŰV SŰD Czech ČSN EN 15085-2:2008 (CL1)
  • TŰV SŰD Czech ČSN EN ISO 3834-2:2006
  • TŰV SŰD Czech prohlášení o plnění požadavků ČD V95/5:2011
  • Prohlášení o shodě s ČSN EN ISO 14001
  • Osvědčení o způsobilosti dodavatele dle ČD V6/2 (České Dráhy a.s.)

Ochrana soukromí

Společnost ŠKODA TVC s.r.o. dodržuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU. Více informací naleznete zde.